Menu Close

Rugsėjo 1-osios šventė. Mokslo ir žinių diena

Nuostabią rudens dienos rugsėjo pirmosios šventę atidarė direktorės pavaduotoja ugdymui Rita Dapšienė, kuri sveikino visus susirinkusius ir linkėjo gerų, turiningų mokslo metų mokyklos bendruomenei. Mokiniai sugiedojo  valstybinį himną, kuriuo pradėjome mokslo ir žinių dieną.  Iškilmingai mokyklos ir Lietuvos vėliavas iškėlė mokyklos ūkvedė ir ketvirtų klasių mokslo pirmūnai.

Sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė: mielieji moksleiviai,  drąsiai skverbkitės į žinių pasaulį; mielieji pedagogai, dovanokite moksleiviams visą savo išmintį ir sielos gerumą. Mielieji tėveliai, skatinkite savo vaikus mylėti mokslą ir siekti jo aukštumų.

 Pelėdos – ne tik labai gražūs, išskirtiniai paukščiai, bet ir plačiai žinomas žinių bei išminties simbolis, tad mieluosius pelėdžiukus direktorė pakvietė į Rugsėjo 1-osios, Mokslo ir žinių šventę. Šventėje smagiai dūko, juokavo, šoko kartu su vaikais Pelėdžiukai ir pelėda. Visų laukė smagi fotosesija lauke prie rugsėjo pirmosios užrašo su tėveliais, draugais, pedagogais. Vaikai, tėveliai ir visa bendruomenė smagiai leido laiką kartu ir džiaugiasi mokslo metų pradžia, sugrįžusiais draugais po vasaros.

Parengė mokyklos administracija

Skip to content