Menu Close

Seminaras mokytojams

Kol mokiniai ilsėjosi, mokytojos mokėsi. Jonavos pradinė mokykla organizavo seminarą  pradinio ugdymo mokytojoms “Vertinimas ir įsivertinimas pamokoje“. Į seminarą buvo pakviestos kolegės iš Jonavos Panerio pradinės mokyklos. Mokytojos tobulino mokėjimo mokytis kompetenciją. Pagrindinė vertinimo ugdymo procese paskirtis – padėti mokiniams mokytis.

Mokinių įtraukimas į vertinimo ir įsivertinimo veiklas sudaro prielaidas puoselėti vertinimo kultūrą, kai didžiausias dėmesys skiriamas ne matavimui ir įvertinimui, bet mokymuisi ir įsivertinimui. Tokios kultūros puoselėjimas padeda mokiniams prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi, ugdytis savarankiško mokymosi gebėjimus.

Skip to content