Menu Close

Darbuotojai

Jonavos pradinė mokykla. Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų sąrašas

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Klasė El. paštas
Pedagogai
Jūratė Zaleckienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja PUG jurate.zaleckiene@jonavospradine.lt
Zita Garbašauskienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 1 a zita.garbasauskiene@jonavospradine.lt
Viktorija Rubliova Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja 1 b viktorija.rubliova@jonavospradine.lt
Asta Pakulnienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja 1 c asta.pakulniene@jonavospradine.lt
Reda Jurevičienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 2 a reda.jureviciene@jonavospradine.lt
Inga

Eigėlienė

Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 2 b inga.eigeliene@jonavospradine.lt
Ona Černikauskienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja 3 a ona.cernikauskiene@jonavospradine.lt
Ilma Budnikienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 3 b ilma.budnikiene@jonavospradine.lt
Danielė Gružauskaitė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja 4 a daniele.gruzauskaite@jonavospradine.lt
Valdonė Šimonytė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja ekspertė 4 b valdone.simonyte@jonavospradine.lt
Ina

Sipavičienė

Muzikos mokytoja Mokytoja metodininkė   ina.sipaviciene@jonavospradine.lt
Rima

Auglienė

Šokio

mokytoja

Vyresnioji mokytoja   rima.augliene@jonavospradine.lt
Jurgita Galackaitė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė   jurgita.galackaite@jonavospradine.lt
Jūratė Bagdonavičienė Tikybos mokytoja Mokytoja metodininkė   jurate.bagdonaviciene@jonavospradine.lt
Aurelija Petrutienė Mokytojo padėjėja     aurelija.petrutiene@jonavospradine.lt
Lilija Grigėnienė Mokytojo padėjėja     lilija.grigeniene@jonavospradine.lt
Aurelija Petrutienė Pailgintos dienos grupės auklėtoja     aurelija.petrutiene@jonavospradine.lt
Jūratė Zaleckienė Pailgintos dienos grupės auklėtoja     jurate.zaleckiene@jonavospradine.lt
Švietimo pagalbos specialistai
Kornelija

Vilkelytė

Psichologas      
Rasa Tautkevičienė Specialioji pedagogė Specialioji pedagogė metodininkė   rasa.tautkeviciene@jonavospradine.lt
Rasa Tautkevičienė Logopedė Logopedė metodininkė   rasa.tautkeviciene@jonavospradine.lt
Erika Kutkienė Socialinė pedagogė     erika.kutkiene@jonavospradine.lt

 

JONAVOS PRADINĖS MOKYKLOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

JONAVOS PRADINĖS MOKYKLOS PRADINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

Skip to content