Menu Close

Vadovas, pavaduotojas

Jolanta Macaitienė
Direktorė
Tel.nr.: (8-349) 349 66039
El. paštas: jolanta.macaitiene@jonavospradine.lt

Jonavos pradinės mokyklos direktorė įgijusi Edukologijos magistro laipsnį Vytauto Didžiojo universitete, edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį Šiaulių universitete, baigusi pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą. Turinti virš 20 metų pedagoginio darbo stažą.

 

Funkcijos: organizuoja mokyklos veiklą, vadovauja strateginių ir kitų norminių dokumentų rengimui ir vykdymui, valdo, planuoja ir vertina materialinių ir intelektinių išteklių optimalų naudojimą, personalo darbą, inicijuoja mokyklos savivaldos institucijų veiklą, mokyklos ir vietos bendruomenės bendradarbiavimą, rūpinasi viešaisiais ryšiais, mokyklos rėmėjų ir socialinių partnerių paieška, vykdo kitas LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Veiklos ataskaita už 2023 metus

Direktorės užduotys 2023 m.

Direktoriaus pareigybės aprašymas

 

 

Rita Dapšienė
Pavaduotoja ugdymui
Tel.:  8349 66040
El. paštas: rita.dapsiene@gmail.com

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

Skip to content