Menu Close

Vadovas, pavaduotojas

         Jolanta Macaitienė
               Direktorė
Tel.nr.: +370 349 66039
El. paštas: jolanta.macaitiene@jonavospradine.lt

Jonavos pradinės mokyklos direktorė įgijusi Edukologijos magistro laipsnį Vytauto Didžiojo universitete, edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį Šiaulių universitete, baigusi pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą. Turinti virš 20 metų pedagoginio darbo stažą.

 

Funkcijos: organizuoja mokyklos veiklą, vadovauja strateginių ir kitų norminių dokumentų rengimui ir vykdymui, valdo, planuoja ir vertina materialinių ir intelektinių išteklių optimalų naudojimą, personalo darbą, inicijuoja mokyklos savivaldos institucijų veiklą, mokyklos ir vietos bendruomenės bendradarbiavimą, rūpinasi viešaisiais ryšiais, mokyklos rėmėjų ir socialinių partnerių paieška, vykdo kitas LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Jonavos pradinės mokyklos vadovės 2023 m. veiklos ataskaita

Jonavos pradinės mokyklos vadovės 2024 m. veiklos lūkesčiai

Jonavos pradinės mokyklos vadovės užduotys 2023 m.

Direktoriaus pareigybės aprašymas

 

 

Rita Dapšienė
Pavaduotoja ugdymui
Tel.:  +370 349 66040
El. paštas: rita.dapsiene@gmail.com

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

Skip to content