Menu Close

SVARBI INFORMACIJA DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalioja priešmokyklinio ugdymo pakeitimai:

  1. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vaikams, kai jiems tais metais sukanka 5 iki balandžio 30 ar net iki rugsėjo 1d.;
  2. Priešmokyklinis ugdymas negali būti teikiamas vėliau nei vaikui tais metais sukanka 6 metai;
  3. Tėvai priima sprendimą dėl priešmokyklinio ugdymo ankstinimo ar vėlinimo;
  4. Jei vaikui priešmokyklinis ugdymas teiktas anksčiau, tai po metų, įvertinus vaiko pasiekimus, rekomenduojama priešmokyklinį ugdymą kartoti, arba tęsti ugdymą pagal pradinio ugdymo programą.
  5. Tėvams, kai priešmokyklinis ugdymas buvo ankstintas, nesutikus su mokytojo pateikta išvada dėl priešmokyklinio ugdymo kartojimo ar mokymosi tęsimo pagal pradinio ugdymo programą,  vaiko pasiekimai vertinami pedagoginės psichologinės pagalbos skyriuje ir gaunama rekomendacija dėl priešmokyklinio ugdymo kartojimo antrus metus arba ugdymo pirmoje klasėje.
  6. Prašymai dėl priešmokyklinio ugdymo teikiami darželio direktoriui tais metais nuo sausio mėn., kai pageidaujama priešmokyklinį ugdymą pradėti.

LR ŠVIETIMO ĮSTATYMAS:

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/hRpfXpkwTm?jfwid=-1bgkml3s90

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS:

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.460922/ZlTEVUaLUW?jfwid=-1bgkml3tdp

DĖL PASIEKIMŲ VERTINIMO: 

https://e-                                         seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10626e14675511ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=7e0373f4-db79-451d-af84-fdaa569fd1f4

 

Skip to content