Menu Close

Tarptautinis projektas „Draugystės pynė“

Socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimus lankantys mokiniai dalyvauja tarptautinio projekto „Draugystės pynė“ kūrybinių darbų parodoje. Projektą organizuoja Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras ir Klaipėdos miesto mokyklų logopedų ir  specialiųjų pedagogų metodinis būrelis. Projekto tikslas – paminėti tarptautinę neįgaliųjų dieną, kuri minima gruodžio 3 d.

Kartu veikdami mokiniai skatinami bendradarbiauti, atsiskleidžia saviraiška, kūrybiškumas,  pagarba vienas kitam, lavinama smulkioji motorika. Dalyvaudami šiame projekte vykdome  mokytojų gerosios patirties sklaidą, bendradarbiaujant su kitomis šalies  ugdymo įstaigomis bei lituanistinėmis mokyklomis iš įvairių Europos valstybių. Projekte dalyvavę mokiniai, ugdytiniai bus apdovanoti virtualiomis padėkomis.

Parengė Jonavos pradinės mokyklos socialinė pedagogė metodininkė Jolita Skeirienė

Skip to content