Menu Close

Lietuvos Respublikos informacija

Nuo 2022-04-01 keičiasi OV sprendimai:

V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” pakeitimo V-672 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos … (e-tar.lt)

V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” pakeitimo V-671 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos … (e-tar.lt)

 V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų” pakeitimo V-676 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos … (e-tar.lt)

V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” pakeitimo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/93ce5180957f11ecaf3aba0cb308998c 

Lietuvos respublikos informacija
2021-11-15 Izoliacijos algoritmas
2021-11-17 Izoliacijos taisyklių pakeitimai
Vilniaus visuomenės sveikatos biuro parengta informacine vaizdo medžiaga, kaip greitaisiais antigeno testais iš seilių, vadinamaisiais ledinukais, testuoti vaikus, ugdomus pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas.
https://www.youtube.com/watch?v=dB0wA1CuleM&t=2s

Skip to content