Menu Close

Tėvų aktyvo narių susirinkimas

TEMA “SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMAS, SMURTO FORMOS IR TĖVŲ ELGESYS DĖL GALIMO ARTIMOJE APLINKOJE ATVEJŲ”, “Z ir & KARTOS VAIKAI”

Vadovaujantis  2017 m. vasario 14 d. LR Seimo priimtu vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisomis, organizuotas tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas smurto ir patyčių prevencijos tema. Susirinkimą vedė tėvų aktyvo pirmininkas Dmitij Teslenok. Pranešimus skaitė direktorė Birutė Prasauskienė „Smurto formos, kaip jos pasireiškia“, Fausta Cikanavičienė (Jonavos rajono socialinių paslaugų centro psichologė) „Tėvų elgesys dėl galimo smurto artimoje aplinkoje atvejų“. Keletas tėvų dalyvavo mokyklos direktorės rekomenduotame seminare „Z ir &kartos vaikai“. Savo mintimis iš seminaro pasidalino tėvų aktyvo pirmininkas. Pademonstravo video filmą kokį pavyzdį vaikai ima iš tėvų.  Tėvai buvo supažindinti su mokykloje parengtu „ Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu“, vykdoma smurto ir prevencijos programa klasėse „Antras žingsnis“.

Buvo pristatytos gaires tėvams, ką daryti, jeigu vaikas patiria patyčias, jas stebi, ar pats skriaudžia kitus.

Po pranešimų direktorė įteikė pažymėjimus naujiems mokyklos tėvų aktyvo nariams, kurie pasižadėjo  atstovauti klasių interesus.

Tėvų aktyvo pirmininkas pristatė  2018-2019 m. m. plano projektą, kuriam pritarė tėvai.

Tėvų susirinkimas – puiki vieta ir galimybė aptarti susidariusias situacijas. Džiaugiuosi, kad mūsų tėvams rūpi tai, kas vyksta mokykloje, kurioje mokosi tavo vaikas. Tėvai domisi mokyklos nuostatais, ir rengiamais projektais, bendradarbiavimu, kas apskritai vyksta mokykloje.

Parengė mokyklos direktorė

Skip to content