Menu Close

Tėvų aktyvo užsiėmimas

„SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMAS, SMURTO FORMOS IR TĖVŲ ELGESYS DĖL GALIMŲ ARTIMOJE APLINKOJE ATVEJŲ“ „Z KARTOS VAIKAI“

Seimui priėmus  Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą mokykloje parengtos tvarkos su kuriomis direktorė supažindino ne tik mokyklos darbuotojus, bet ir tėvus.

Kaip pasireiškia įvairios smurto formos:  fizinis, psichologinis, seksualinis, ekonominis,  kalbėjo mokyklos direktorė. Gali būti naudojamas vienos formos smurtas, tačiau dažniausiai pasitaiko keleto jų kombinacija. Tėveliai buvo informuoti apie smurto išraiškas, pasekmes.  Taip pat buvo aiškinami pokalbio su vaiku principai.

Į tėvų susirinkimą buvo pakviesta  Jonavos rajono Socialinių paslaugų centro psichologė Fausta Cikanavičienė.  Kuri pasakojo apie tai, kad pasitvirtinus įtarimams dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, socialinis darbuotojas, atsižvelgdamas į pagalbos teikimo algoritmą, supažindina asmenį su teikiamos pagalbos ir paslaugų teikimo galimybėmis;  jei nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjęs asmuo sutinka priimti pagalbą, socialinis darbuotojas ar VTAS specialistas, panaudodami savo profesines žinias ir kvalifikaciją, padeda asmeniui pasinaudoti esamomis pagalbos nukentėjus nuo smurto artimoje aplinkoje, galimybėmis;

Jei įtariama, kad galimai smurtą patyrė vaikas, apie galimą smurto atvejį pranešama artimiausiam Vaiko teisių apsaugos tarnybos skyriui.

Lietuvoje smurtą patyrusiems vaikams pagalbą organizuoja savivaldybės. Smurto prieš vaikus atvejais pagalbą vaikui ir jo šeimai gali suteikti įvairių sričių ir institucijų specialistai:
• Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritoriniai vaiko teisių apsaugos skyriai;
• teisėsaugos institucijos;
• medicininės įstaigos (vaikų pediatrai, socialiniai darbuotojai, psichologai, ginekologai);
• seniūnijų socialiniai darbuotojai;
• mokyklose ar globos įstaigose dirbantys socialiniai pedagogai bei psichologai;
• nevyriausybinėse organizacijose dirbantys specialistai;
• specializuotos pagalbos centrai.

Smurto prieš vaikus atveju savivaldybėse dažniausiai organizuojama socialinių darbuotojų pagalba, kompleksinė specialistų pagalba ir teikiamos psichologinės pagalbos paslaugos. Su smurtą patyrusiais vaikais ir jų šeimomis dirba ir mokyklų socialiniai pedagogai. 

Pranešimą apie „Z kartos vaikus“ parengė mokyklos tėvų aktyvo pirmininkas Dmitij Teslenok, kuris su grupe tėvų dalyvavo seminare „Z kartos vaikai“. Pirmininkas demonstravo filmuotą medžiagą, kur apžvelgė keturių kartų atstovų bruožus. Empatija ir klausymas padeda susikalbėti tarp kartų.

 Užsiėmimo medžiagą aktyvo tėvai paskleis tėvų klasių susirinkimuose.

Parengė mokyklos direktorė

Skip to content