Menu Close

Tikybos viktorina “Tikėjimo kelionė”

2018-11-14 (trečiadienio) popietę mokyklos fojė įvyko rajoninė antrų klasių mokinių tikybos viktorina „Tikėjimo kelionė“. Viktorinoje dalyvavo penkios mokyklų komandos: Ruklos Jono Stanislausko daugiafunkcio centro, Šveicarijos pagrindinės mokyklos, Raimundo Samulevičiaus progimnazijos, Panerio pradinės mokyklos, Jonavos pradinės mokyklos.

Po žaismingos ir kūrybingos viktorinos vaikai buvo užimti žaidimais, giesmėmis, o komisija skaičiavo balus. Įvertintos visos komandos. Mūsų antrokai laimėjo 1 vietą.

Kiekvienas vaikas apdovanotas atminimo dovanėle, mokytojos ruošusios komandas padėkos raštais.

Pasidalinę žiniomis, pabendravę, skirtingų mokyklų antrokai ir toliau sieks pažinti Dievo paslaptis. Tikimės, įvykusi viktorina priartins ir padės labiau įprasminti šią šventę.

Dėkojame vyresniajai tikybos mokytojai Jūratei Bagdonavičienei, muzikos vyresniajai mokytojai Inai Sipavičienei, bibliotekininkei Lilijai Grigėnienei, vyresniajai pradinio ugdymo mokytojai Ramutei Jankauskienei.

Mokyklos komandai: Vanesai Sipavičiūtei, Ievai Kaminskaitei, Smiltei Žvalionytei, Viltei Lašinai, Andrėjai  Mečkovskytei.

Parengė mokyklos administracija

Skip to content