Menu Close

Tylos stebuklinga versmė

Š. m. balandžio 27 d. visi 2 a klasės mokiniai dalyvavo akcijoje „Tylos stebuklinga versmė“, skirtoje Tarptautinei triukšmo supratimo dienai paminėti.

Klasės aktyvas pasiūlė atsinešti žaidimų, kuriuos galima būtų žaisti tylomis. Sugalvojo vaikų veiklos stebėjimo akciją pertraukų metu. Mėgino visą 1 minutę išbūti tyloje. Pamokų metu daug aiškinosi bei diskutavo apie triukšmo žalą ir tylos naudą žmogaus organizmui. Skaitė dalykinį bei grožinį pasakojimą apie tylą. Mokiniai dalinosi gyvenimiška patirtimi, patarimais…

Sekančią dieną vaikai, labiausiai suprantantys tylos reikšmę pertraukų metu buvo paskatinti saldžiais prizais. Buvo surengtas pakartotinis, tik jau 2 minučių buvimo tyloje testas… Visi supratome, kad „Tyla – gera byla!..“

Parengė 2 a klasės mokytoja metodininkė Jolita Skulčiuvienė

Skip to content