Menu Close

Vadovų vizitas į Jonavos vaikų l/d „Saulutė“ ir „Lakštingalėlė“

Ugdant priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinę kompetenciją siekiama padėti kiekvienam vaikui išsiugdyti svarbiausius, grįstus įsisąmonintomis žiniomis ir įgūdžiais bei vertybinėmis nuostatomis, gebėjimus, padėsiančius jam ateityje susirasti savo vietą nuolat besikeičiančiame pasaulyje, sėkmingai jame darbuotis ir veikti, gerai jaustis ir būti laimingam. Socialinė kompetencija grindžiama šiomis vertybinėmis nuostatomis: •pasitikėti savimi ir kitais, tikėti sėkme; •pripažinti ir gerbti kitų žmonių teises, išvaizdą, elgseną, nuomonę; •konstruktyviai spręsti konfliktus, siekti dialogo, tarpusavio supratimo; •siekti būti bendruomenės (grupės, klasės) nariu; •savarankiškai priimti sprendimus; •kūrybiškai mąstyti, ieškoti, surasti sprendimo būdus.

Socialinė kompetencija yra labai svarbi sekančiam etapui vaiko gyvenime – pasirengimui mokyklai. Dabartiniai šešiamečiai puikiai skaito, skaičiuoja, tačiau sunkiai randa kalbą su bendraamžiais, yra įsitempę, patiria emocinių sunkumų. Gerai išugdyta socialinė kompetencija laiduoja vaiko brandumą mokyklai. Siekiant ugdymosi  tęstinumo, sudaryti prielaidas sėkmingam vaiko ugdymuisi bei palengvinti vaiko adaptaciją mokykloje, l Jonavos pradinės mokyklos direktorė ir pavaduotoja ugdymui  apsilankė Jonavos vaikų l/d “Saulutė „ ir „Lakštingalėlė“.

 

Parengė mokyklos administracija

Skip to content