Menu Close

Vasaros festivalio atidarymas

VAIKŲ POP MUZIKOS  IR DAILĖS FESTIVALIS – KONKURSAS
„SPALVŲ GAMA 2019“

Konkurso pagrindinis tikslas – skatinti įvairiapusę vaikų meninę saviraišką, skleisti bendruomeninio dainavimo idėją, burti muzikuojančių vaikų bendruomenę. Festivalio metu vaikų ir jaunimo kolektyvai bus vertinami pagal meninį lygį, skirstant juos į grupes.

A grupė – pop chorai:

I – 4 – 8 metų amžiaus, 

II – 9 – 11 metų amžiaus; 

III – 12 – 15 metų amžiaus;

IV – 16 – 18 metų amžiaus.

Kiekvienas dalyvis ir juos ruošę vadovai bus apdovanoti padėkos raštais bei organizatorių dovanomis. Mūsų mokyklos „Sidabriukų“ ansamblis (vadovė Ina Sipavičienė) konkurse užėmė III vietą. Kolektyvus ir solistus vertino sudaryta komisija, viena iš žinomesnių komisijos narių – Laura Remeikienė – Panevėžio choro „Chameleonas“ vadovė, kuri dovanojo ir koncertinę programą.

SVEIKINAME

Skip to content