Menu Close

Vėlinės

2018 10 24 dieną mokykloje vyko netradicinė pamoka visiems tikybos pamokas lankantiems vaikams. Smagu, kad jų buvo gerokai virš šimto. Pamoka buvo skirta supažindinti vaikus su Lapkričio 1 diena -visų šventųjų diena ir lapkričio 2 diena – diena ,skirta maldoms už mirusius. Pamokoje dalyvavo Jonavos Apaštalo Jono parapijos klebonas Giedrius Maskolaitis. Vaikai susipažino su paskelbta šventąja Teresėle, kuri „iš dangaus ir šiandien siunčia rožių lietų“. Sužinojo, kad visi galime būti šventi, tik reikia visus darbus atlikti su meile. Su klebonu Giedriumi visi pasimeldėme už mirusius artimuosius. Vaikai gavo palaiminimą ir tikiu, kad iš pamokos išėjo turėdami dar vieną draugą ir užtarėją danguje – Teresėlę.

Tikybos mokytoja Jūratė Bagdonavičienė

Skip to content