Menu Close

Ypatingi vaikai 2014

Projekto „Ypatingi vaikai 2014“ tikslas – formuoti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius. Sveika mityba ir higiena – ypač svarbūs sveikos gyvensenos komponentai, kurie turi susiformuoti jau vaikystėje. Mityba yra viena iš būtinų vaiko normalaus augimo, fizinio ir psichinio vystymosi sąlygų, todėl sveikos mitybos įpročių ugdymas turi būti vykdomas ugdymo įstaigoje. Į Jonavos pradinę mokyklą 2014 m. lapkričio 3d. atvyko VšĮ „D&DM“ lektorės, kurios pravedė sveikatos ugdymo užsiėmimus visose klasėse.

Mokymų metu lektorės derino žinių suteikimą su žaidimais bei praktinėmis užduotimis. Kad vaikams užsiėmimai būtų įdomūs ir naudingi, lektorės naudojo įvairias mokymo priemones: „Sveikos mitybos piramidę“, užduočių lapus „Maisto pasirinkimo piramidė“, mokomuosius animacinius filmukus.

Kiekvienas sveikatos ugdymo renginys – žingsnis į sveikos gyvensenos nuostatas, vadinasi į aktyvų, turiningą gyvenimą.

Pavaduotoja ugdymui Rita Dapšienė

Skip to content