Menu Close

Socialiniai pedagogai

Socialiniai pedagogai, kitaip dar vadinami „vaikų advokatais“, teikia socialinę pedagoginę pagalbą vaikams, jų tėvams, gina jų teises ir primena pareigas, padeda jaunam žmogui rasti savo vietą bendruomenėje ir visuomenėje. Socialinio pedagogo dėmesio centre – pedagogiškai apleisti, mokyklos nelankantys, patyrę socialinę atskirtį, patyčias, turintys žalingų įpročių ar turintys specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai.

Mokyklose jie organizuoja prevencines programas, įvairius projektus. Socialinis pedagogas – tas asmuo, į kurį kreipiamasi dėl vaiko patiriamų problemų, santykių su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais ir kitokios socialinės pedagoginės pagalbos. Mokykloje, dirbdamas kartu su mokytojais, klasių auklėtojais, mokyklų vadovais, vaikų socialinių tarnybų darbuotojais, jis kuria pozityvią ugdomąją aplinką.

Skip to content