Menu Close

2014-01-13 Laisvės gynėjų diena

Šiais metais  2 d klasė tapo gražios „Mažojo Princo fondo“ iniciatyvos „ Visa Lietuva skaito vaikams“ edukacinės programos „Skaitančios mokyklos“ dalyve. Tikslas – kasdien skaityti moksleivių malonumui, ugdyti kritiškai mąstančius, kultūringus piliečius, vertinančius skaitymą kaip asmeninį ir socialinį įgūdį, taikant kasdienio skaitymo metodus mokykloje ir namuose.

Sausio 13 dieną, minint sausio įvykius Lietuvoje, buvo organizuota ( dviejų klasių) 2 d ir 2 a integruota veikla. Klasėje ant palangių degė žvakutės. Prisijungėme prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Į klasę buvo pakviesta 2 d klasės mokinio Tito mama Jūratė Narbutienė, kuri nuteikė vaikus svarbiai datai paminėti. Rytas prasidėjo Vytauto Landsbergio prozos „Sausio sniegenos“ skaitymu. Mokiniai buvo maloniai nustebinti, pajutę, kad skaitančiojo balsas gali perteikti kūrinio nuotaiką. Mokiniai , išklausę kūrinį atsakė į klausimus: Kodėl autorius aprašė sniegenas? Kokios merginos garbei, pasižymėjusiai didvyrišku narsumu ir ištverme ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę, skirtas kūrinys?

Vytautas Landsbergis.

Sausio sniegenos

Tai atsitiko šalyje, kurioje žiemą iškrinta sniegas. Dažniausiai sausį. Kartais dabar su sniegu iškrenta, o gal iš kur atskrenda paukštelių, vadinamų sniegenomis. Kiekviena jų turi po keletą raudonų plunksnelių, tai sniege iš toli gali atrodyti lyg pritaškyta mažyčių kraujo lašų. Tačiau ne visada taip buvo, o tiesiog atsitiko.

Toje šalyje, kurioje žiemą iškrinta sniegas, gyveno mergaitė vardu Loreta. Buvo sausis, taigi žiema. Loreta žiūrėjo pro didelio namo langą ir matė televizijos bokštą. Vyresnysis brolis buvo žadėjęs paaiškinti jai, kaip tas bokštas atsiunčia vaizdus tiesiai į jų šeimos butą, į tą kambarį, kur stovi televizorius ir dažniausiai rodo spalvotus įdomius dalykus. Bet štai dabar jis kažkodėl ėmė rodyti keistenybes, net baisenybes. Tartum į patį televizorių įlindo svetimi vyrai su šalmais, ėjo koridoriumi ir grasino, rėkė ir šaudė, o paskui laidos vedėją Eglę išvarė ir viskas užtemo…

Loreta puolė prie lango žiūrėti, kas gi dedasi lauke prie bokšto. Naktis, bet šiek tiek matyti. Aikštę jau pabarstė baltos snaigės, o dabar per ją važiuoja riaumodamos didelės geležinės dėžės. Aplink bokštą buriasi daug žmonių, ir vis daugiau iš visų pusių. Štai ir jos brolis ten bėga su draugais, o kodėl – nesuprasi.

Sniegenos, kurios buvo atskridusios pasidžiaugti pirmuoju sniegu, iš pradžių irgi nieko nesuprato. Pasitraukė šiek tiek atokiau ir žiūri, kas čia bus. Ir prasidėjo neregėti baisūs dalykai.

Žmonės štai stovi susikibę rankomis ir dainuoja, o ant jų tos geležinės dėžės važiuoja. Ir šaudo iš patrankų, ir išlipę svetimi žmogystos, nelyginant plastmasiniai robotai, šautuvų buožėmis daužo, liepsnomis degina. Kas dainuojančių krinta užmuštas, kas labai sužeistas, o broliai ir sesės, labai daug jaunimo, vis tiek nesitraukia. Traukitės jūs, žmogystos iš pragaro, o mes čia – savo tėvynėje!

Ir Loreta, ne tik sniegenos, jau matė viską gana iš arti, nes nė pati nepajutus išbėgo iš namų. Tiesiai ten – prie bokšto! Pamatė ją to paties kiemo berniukas, kuriam ji slapčiomis patiko, ir norėjo sustabdyti Loretą.

– Neik! Grįžk namo! Ten baisu, gali užmušti! Gintis, tai vyrų darbas!

Bet Loreta nė kiek nebijojo. Ji norėjo rasti brolį, būti su juo ir su visais broliais.  Ir tada viena riaumojanti dėžė parbloškė mergaitę Loretą. Ji jau buvo nubėgus iki pat bokšto, ten drąsiai stovėjo su visais, nesitraukė, bet parblokšta atsidūrė po geležiniais ratais. Tie dar ir su geležiniais vikšrais pervažiavo ją nuo kojų iki širdies. Gydytojai nuvežė Loretą į ligoninę, tačiau negalėjo išgelbėti. Ji mirė. O sniegas didelėje mirties aikštėje liko aptaškytas krauju. Ten suskrido labai daug sniegenų. Visos, kurios buvo Vilniuje ir Lietuvoje tą žiemą, kai iškrito sniegas ir apsitaškė krauju. Ir sniegenos, graudžiai čiulbėdamos, lyg melstųsi už Loretą, stumdėsi toje aikštėje, toje pačioje vietoje, tarp gilių vėžių sniege, kuris tapo raudonas, ir visos išsikruvino plunksneles. Praėjo daug metų. Žmonės pamėgo tuos žiemos paukštelius, buvo net pradėję juos vadinti loretomis. Bet paskui pamiršo, ir liko tik sniegenų vardas. Daug kas pamirštama, ištirpsta lyg sniegas pavasarį. Ištirpo ir kruvinas tos žiemos, tos nakties sniegas. Ištirpo jis tikrovėj, ištirpo ir atminty. Žmonės visada turi kitų darbų arba ieškosi pramogų, kam jiems galvoti apie svarbius liūdnus dalykus. Bet paukšteliai nepamiršta. Kiek jau laiko praėjo, o sniegenos kasmet sausio tryliktąją kažkaip kitaip, kitokiais balsais pačiulba, aikštėse susitinka ir niekur neskuba. Jos prisimena Loretą.

Po išklausyto kūrinio ir mokinių atsakymų buvo rodoma filmuota medžiaga iš Sausio 13-osios įvykių. Mokiniai klausėsi diktorės Eglės Bučelytės komentarų, kuri prieš 20 metų vedė žinias apie Sausio 13-osios įvykius. Ji Lietuvos žmonių širdyse išliko iki šių dienų, kadangi visą naktį Lietuvos televizijoje pranešinėjo Lietuvos žmonėms kas vyksta.

Vėliau mokytoja Gintarė buvo paruošusi pateiktį apie Sausio 13–osios didvyrius. Mokiniai sužinojo kaip Sausio 13–osios aukų atminimas buvo įamžintas. Integruota diena baigėsi menine veikla. 2 d klasės mokinė Vakarė dainavo dainą „Laisvė“, vėliau mokiniai surengė piešinių konkursą bei karpė neužmirštuoles. Mokinių darbai buvo aptarti piešinių parodos metu, o neužmirštuolės puošė mokinių uniformas.

Parengė 2 d klasės vyresnioji mokytoja Nijolė Gansiauskienė

Skip to content