Menu Close

2014-09-01 Rugsėjo pirmoji!

Rugsėjo 1-osios rytas prasidėjo gatvėmis triukšmingai važinėjančia šventiškai papuoštų automobilių kolona, simboliškai žadinusia miestą ir jo gyventojus, sveikindama Mokslo ir Žinių dienos proga. Mūsų mokyklą atstovavo 3a klasės mokinio Rojaus ir 1c klasės mokinės Medėjos  Malinauskų šeima.

Su Lietuvos vėliavėlėmis, nuskambėjus skambučiui susikabino rankomis mokiniai, tėvai, mokytojai, svečiai. Sudarėme  gyvą grandinę aplink savo mokyklą  paminėdami 25- tąsias „Baltijos kelio“ metines.  Mokslo ir žinių dieną  pradėjome Lietuvos valstybės himnu.  Valstybinę ir mokyklos vėliavą direktorės pavaduotojai ūkiui Janinai Stankevičienei talkino iškelti 4 b klasės  mokinė Vakarė Skeirytė ir 1 c klasės mokinys Matas Sakalauskas.

Džiaugiamės, kad  mokyklą  šiais metais papildė linksmas pulkelis mažų žmogučių  – pirmokėlių.  Vasaros  metu jie netingėjo ir išmoko eilėraštukų. Matas Sakalauskas ir Melita Tauginaitė džiaugėsi švente ir padeklamavo eiles. Sveikinimo žodį visiems susirinkusiems tarė  pirmokų vyresnioji pradinio ugdymo  mokytoja Loreta Gaurilčikienė. Visus tėvelius padrąsinti norėjo pirmoko Manto mama Olga Mileikienė. Kamilė Sakavičiūtė 4d klasės mokinė jau ketvirtokė. Šie metai mokykloje jai paskutiniai. Dainą „ Pirmoji mokytoja“ ji skyrė savo pirmajai mokytojai Kristinai Grinienei. Dainuoti  mergaitę išmokė muzikos mokytoja Živilė Talalienė.

Linkim, kad šiais mokslo metais aplankytumėt  dar nežinomas salas, pabuvotumėte stebuklingose  Matematikos šalies pilyse, kad Kūrybos paukštė  nuneštų toli toli į pasakų karalystes,  kad su draugais pastatytumėte didelį miestą,  o gatves pavadintumėte Gerumo,  Mandagumo, Sąžiningumo, Rūpestingumo, Darbštumo vardais.

Mokyklos direktorė  Birutė Prasauskienė pasveikinu visus su Mokslo ir žinių diena.  Nuoširdžiai linkėjo sėkmingo ir prasmingo starto į pažinimo kelionę.  Tegul šiuos Mokslo metus lydi mokinių ir mokytojų  abipusė pagarba, draugiškumas, supratimas, noras dalintis patirtimis ir atradimais. Tik sutelkdami jėgas ir būdami atviri galime pasiekti neįtikėtinų rezultatų. Nesustokime vietoje  ir nuolat judėkime pirmyn.

Mūsų“ pirmoje „ Mokslo ir žinių dienos pamokoje dalyvavo  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrės patarėjas Saulius Jakimavičius ir Jonavos rajono policijos komisariato prevencinio poskyrio viršininkė  Gileta Kisielė ir Mokyklos tarybos narys  Deivydas Vilkas. Džiaugiamės  svečių dalyvavimu ir palinkėjimais. Grupės „ Pop Star“vaikučiai, kuriuos paruošė muzikos mokytoja Ina Sipavičienė,  linksmai nusiteikę pasidalino vasaros įspūdžiais ir padainavo dainą „ Viskas ko man reik“. Šokio  mokytojos Rimos Auglienės  vadovaujami 2b klasės mokiniai sušoko šokį „ Lyja lyja lietus“. Mieliems pirmokams ketvirtokai padarė staigmeną, kuri laukė klasėse. Sąsiuviniuose ketvirtokai  linkėjo pirmokėliams, kad būtų smalsūs ir stropūs per pamokas, linksmi ir išradingi per pertraukas.  Tiesių raidelių, gražių darbelių.

Kadangi pirmąją 2014- 2015 m.m. pamoką, visi buvo geri ir stropūs, apdovanojo save gausiais aplodismentais ir buvo pakviesti į antrąją šventinę pamoką klasėse.

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui Jolita Skeirienė 

Skip to content