Menu Close

2015-04-14 Easter Fun (“Velykų linksmybės”)

Atrodo, kad taip neseniai varėme žiemą iš kiemo, o štai jau pavasaris į duris beldžiasi.

Artėjančios atostogos visiems priminė apie Velykas. Velykos – džiaugsmo šventė.

Apie Velykas  4-ųjų klasių mokiniai mokėsi ir anglų kalbos pamokose. Jų metu mokiniai ugdėsi pažinimo ir socialumo kompetencijas.

Pamoką pradėjome nuotaikinga angliška dainele „Ar matei Velykų  kiškutį?” Mokiniai susipažino su Velykų šventės reikšme, simboliais, šventimo tradicijomis Anglijoje, velykinių kiaušinių marginimo raštų pavadinimais anglų kalba, įvairių tautų (anglų, lietuvių ir amerikiečių) Velykiniais žaidimais. Pamoka buvo labai įdomi. Visi buvo susikaupę ir susidomėję.

O sugrįžus po atostogų ir Velykų, mokiniai atliko praktines užduotis – pristatė savo pasirinktų šalių Velykų žaidimus. Netrukus prasidėjo linksmoji dalis – žaidimai.  Žaidėm „Margučio nešimą šaukšte”, skandavome anglų kalba „Kas pavogė kiaušinį iš Velykų krepšio?”. Kitas žaidimas buvo „Kur tavo kiaušinis, Velykų kiškuti?”. Sėdintis Velykų kiškutis  turėjo atspėti, kas turi jo margutį. Daugiausiai emocijų mokiniams sukėlė „Kiaušinių mėtymas“, tik vietoje kiaušinių vieni kitiems mėtė popieriaus gniūžtes ir anglų kalba atsakinėjo į jose parašytus klausimus apie Velykas.

Jurgita Galackaitė anglų kalbos mokytoja

Skip to content