Menu Close

“Skaitau ir žaidžiu pasaką”

Kovo 1 d. – balandžio 11 d. dalyvavome respublikiniame ikimokyklinio amžiaus ir 1-4 klasių vaikų integruotų veiklų projekte „Skaitau ir žaidžiu pasaką“. Pirmoje projekto dalyje integruotos veiklos buvo organizuojamos logopedinėse pratybose. Su pirmos klasės mokiniais pasirinkome A.Matučio eilėraštį „Tuoj ir rytoj“, jį skaitėme, aptarėme turinį, idėjas, personažus. Vaikai iš antrinių žaliavų sukūrė personažus, inscenizavo pasaką. Integruotoje veikloje dalyvavo 1a klasės mokiniai Vytautė S. ir Tajus–Benas L. Kūrybiniai darbai buvo nufotografuoti.  Antroji projekto dalis – kūrybinių darbų fotonuotraukų paroda. Projekto fotonuotraukos eksponuojamos Jonavos rajono Užusalių pagrindinės mokyklos tinklalapyje https://uzusaliai.jonava.lm.lt/ bei mokyklos Facebook paskyroje https://www.facebook.com/UzusaliuPagrindineMokykla/

Projektą užbaigė švietimo pagalbos specialistų (specialiųjų pedagogų ir logopedų) forumas, kuris vyko balandžio 11 d. Jonavos rajono Užusalių pagrindinėje mokykloje. Forume apibendrinti  projekto rezultatai,  projekto dalyviai pasidalino pedagogine patirtimi, ugdant specialiųjų poreikių turinčių vaikų skaitymo, kalbos lavinimo, kūrybiškumo ugdymo įgūdžius.

Logopedė, specialioji pedagogė E.Ruckienė

Skip to content