Menu Close

Socialinių įgūdžių lavinimas

Socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimai “Padėkime užaugti” vyksta ketvirtadieniais 13.00 val.

 Programos tikslas: 

Organizuoti specialiųjų ugdymosi poreikių ir rizikos grupės vaikų užimtumą, siekiant gerinti jų socializaciją.

Programos uždaviniai:

  • Plėtoti laisvalaikio užimtumo ir kultūrinės veiklos įvairovę;
  • Saugoti vaikus nuo įvairių smurto formų;
  • Ugdyti žmoniškumo, tarpusavio pagalbos, bendravimo, socialinio atsparumo ir kitus pozityvius jausmus;
  • Ugdyti kultūringo bendravimo poreikius bei įgūdžius, dalyvaujant meninėje bei sportinėje veikloje;
  • Ugdyti sveiką gyvenseną.

Spręstinos problemos:

  • Vaikų elgesio problemos, hiperaktyvumas;
  • Mokinių sveikatos prastėjimas;
  • Socialiai ir pedagogiškai apleisti vaikai;
  • Vaikų  netinkamo auklėjimo būdai;
  • Vaikų užimtumas.

Turinys

Programa “Padėkime užaugti“ skirta Jonavos pradinės mokyklos specialiųjų ugdymosi poreikių ir rizikos grupės vaikų mokiniams. Programos įgyvendinimas sudarys sąlygas vaikams ilgiau pabūti mokykloje, dalyvauti įdomioje veikloje, ugdyti sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, darnaus gyvenimo įgūdžius. Projektas užtikrins mokinių teisę į papildomą ugdymą, kryptingą jų užimtumą.

Planuojama ugdyti socialinius ir gyvenimo įgūdžius į veiklą įtraukiant specialiųjų ugdymosi poreikių ir rizikos grupės mokinių tėvus, plėtoti mokinių sportinius gebėjimus, mokyti tapti aktyviais dalyviais jų poreikius tenkinančioje veikloje bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.

Metodai sportinai žaidimai, kūrybinai darbai, pokalbiai, praktinė veikla, tyrimai.

Siekiami rezultatai:
Šioje programoje dalyvaujantiems vaikams bus kuriama saugi aplinka, vaikai įsijungs į patrauklią jiems veiklą. Pagerės vaikų mokymosi  rezultatai, darbiniai įgūdžiai, bendravimo kultūra. Užtikrins mokinių gerovę, prevenciją, užimtumą ir socializaciją, kurios ugdys vaikų kultūringumą, pilietiškumą, socialinių įgūdžių saviraišką, plėtos gebėjimus ir sudarys geresnes sąlygas ugdymuisi.

Būrelio ugdytiniai sudalyvavo Jonavos rajono pradinių klasių specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių minčių “Mano mokytojas” parodoje, kurią organizavo Jonavos pedagoginė psichologinė tarnyba. Mokiniai išreiškė savo mintis ir jausmus apie mokytoją, puoselėdami pagarbą mokytojo profesijai.

 Parengė socialinė pedagogė Jolita Skeirienė

Skip to content