Menu Close

2015-04-23 Savaitės be patyčių „Ištiesk pagalbos ranką“ veikla

Patyčios nėra ta patirtis, kuri padeda vaikui būti tvirtesniam ir užsigrūdinti. Tyrimai rodo, kad patyčios gali sukelti daug įvairių trumpalaikių ir ilgalaikių neigiamų padarinių ne tik vaikams, iš kurių tyčiojamasi, bet ir tiems, kurie tyčiojasi ar stebi patyčias – nuo suprastėjusių pažymių, pamokų nelankymo iki savižudybės.

MES MANOME, KAD PATYČIŲ MOKYKLOSE TURI NEBELIKTI.

Balandžio 23 d. anksti ryte linksmosios pelytės atskubėjusios iš vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centro (VLC) sutiko mokyklos bendruomenę. Linksmosios pelytės visiems atėjusiems į mokyklą išdalino bilietus – „Sveiki atvykę į gerumo šalį!” Palinkėdami vieni kitiems sėkmės, daug šypsenų ir gerumo, pradėjome savaitės be patyčių veiklų savaitę „Ištiesk pagalbos ranką“.

Pirmadienį tikybą lankantiems mokiniams vyko „Gerumo pamoka”  su vienuole Pranciška.

Visą savaitę mokiniai kūrė rašinėlius, eilėraščius apie gerumą, pagalbą vieni kitiems ir  toleranciją. Savaitės pabaigoje buvo išrinkti ir apdovanoti mokiniai, kurie tapo laureatais.

Mokyklos fojė veikė „Gerumo paštas“, „Noriu padėkoti už….“ Mokiniai, mokytojai, mokyklos darbuotojai, mokinių tėvai visa savaitę siuntė vieni kitiems padėkos laiškus, kuriuos gerumo laiškanešiai išdalino mokyklos bendruomenei.

Mokytojos savaitės be patyčių veiklas integravo lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų, anglų pamokose ir klasių valandėlėse.

Lietuvių kalboje pasirinkto teksto apie gerumą, pagalbą vieni kitiems ir toleranciją suvokimo užduotis 1-4 klasių mokiniams.

Matematikos pamokose kūrė ir  sprendė  tekstinius uždavinius apie gerumą, pagalbą vieni kitiems ir  toleranciją.

Anglų kalbos pamokose vyko animacijos anglų kalba stebėjimas ir aptarimas.

Matematikoje-tekstinių uždavinių sprendimas apie gerumą, pagalbą vieni kitiems ir toleranciją  1-4 klasių mokiniams.

Pasaulio pažinimas – kūrybinis darbas  „Kaip aš ištiesiau pagalbos ranką“.

Etika ir klasių valandėlės – animacijos  stebėjimas ir aptarimas apie gerumą, pagalbą vieni kitiems ir  toleranciją. Smurto prevencijos programos „Antras žingsnis“ temų apie patyčias analizės.

Dailės ir technologijų pamokose mokiniai gamino spalvotus draugystės drugelius ant medinių iešmukų uždarymo šventei.

Kompiuterių būrelio mokiniai pasitelkiant IKT kūrė socialines situacijas „Ištiesk pagalbos ranką“ .

Visi darbai buvo  eksponuojami mokyklos stenduose.

Mokyklos darbuotojai stengėsi pamaloninti kolegas rašydami padėkas vieni kitiems. Dėkoju už….“

Savaitės be patyčių „Ištiesk pagalbos ranką“  uždarymo šventės metu mokiniai sušoko draugystės šokį ir dainavo draugystės dainą „Jei esi draugų būrelį taip daryk…“, integruojant į muzikos ir šokio pamokas. Šventės uždarymą vainikavo bendra mokinių nuotrauka „Saulutė“ ir apdovanojimai. Labai dėkojame vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centro  darbuotojoms padėjusioms organizuoti šventės atidarymą bei uždarymą.

padėka savaitė be patyčių

Skip to content