Menu Close

Diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymas mokykloje

Diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymas mokykloje organizuojamas vadovaujantis „Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (diagnostinių ir standartizuotų testų) organizavimo ir vykdymo Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2018 metų tvarkos aprašu“, patvirtintu Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 13B-497.

Testavimo tikslas – remiantis tyrimo metu surinktais duomenimis, daryti poveikį ugdymo kokybės gerinimui.

Testo/klausimyno vykdymo data, laikas ir trukmė:

2 klasė

Dalyko diagnostinis testas Testavimo data Testavimo laikas Testo trukmė
Rašymas, 1 dalis (teksto kūrimas) Balandžio 23 d. Pradžia 9.00 val.  45 – 55 min.
Matematika Balandžio 25 d. Pradžia 9.00 val.  45 – 55 min.
Skaitymas Gegužės 2 d. Pradžia 9.00 val.  45 – 55 min.
Rašymas, 2 dalis (kalbos sistema) Gegužės 4 d. Pradžia 9.00 val.  45 – 55 min.

 

4 klasė

Dalyko standartizuotas testas Testavimo data Testavimo laikas Testo trukmė
Klausimynas Balandžio 20 d. 9.00 – 9.30 val. 30 min.
Rašymas Balandžio 23 d. 9.00 – 9.45 val. 45 min.
Matematika Balandžio 25 d. 9.00 – 9.45 val. 45 min.
Skaitymas Gegužės 2 d. 9.00 – 9.45 val. 45 min.
Pasaulio pažinimas Gegužės 4 d. 9.00 – 9.45 val. 45 min.

 

Sėkmės linkime 2-ų ir 4-ų klasių mokiniams.

Skip to content