Menu Close

Pailgintos dienos grupės mokinių tėvų susirinkimas

Rugsėjo 5 d įvyko pailgintos dienos grupės mokinių tėvų susirinkimas. Grupės mokytoja Nijolė Gansiauskienė supažindino tėvelius su 2017 m. liepos 27 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-188, įvedamas mokestis  už   pailgintos dienos grupės teikiamas paslaugas (6 Eur), parengtu pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus. Tėveliai pasirašė mokamos pailgintos dienos  grupės  paslaugos teikimo sutartis. Pristatė mokyklos įsipareigojimus- nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoti veiklą, atitinkančią vaikų/mokinių amžių; saugoti mokinius nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančių poveikių;  pagal galimybes sudaryti sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti; teikti pagalbą   mokiniams atliekant namų užduotis; pranešti tėvams (globėjams, rūpintojams) apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą  pailgintos dienos  grupėje;  prižiūrėti mokinius ir organizuoti turiningą jų  veiklą. Mokytoja atsakė į tėveliams rūpimus klausimus.

 

Parengė pailgintos dienos grupės auklėtoja Nijolė Gansiauskienė

Skip to content